İLETİŞİM BİLGİLERİ

ASE İstanbul

Adres : İmes Sanayi Sitesi A Blok 109 Sokak No: 9/A, Y.Dudullu 34775

Tel : 0216 527 83 43

Faks : 0216 313 42 34

ASE Ankara

Adres : Ivedik OSB Mh., 1372. S., No: 20, Y. Mahalle, Ankara

Tel : 0312 256 56 33

Faks : 0312 256 61 50

YAPIM AŞAMASINDA